دعاوی ملکی و ثبتی

اغلب دعاوی ملکی رایج شده به دلیل ناآگاهی مردم نسبت به مشکلات حقوقی بوجود میآید که با دانستن برخی از قوانین میتوانیم مانع از بوجود آمدن این مشکلات باشیم.

دعاوی ملکی رایج شده  بخشی از دعواهای حقوقی و کیفری  است که به حوزه ملک مربوط میشود. دعاوی حقوقی مثل: الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع و دعاوی کیفری مثل: فروش مال غیر. اینها دعاوی است که در بخش مسکن و ملک امکان دارد برای هرکسی پیش بیاید و برای رسیدگی به آن میتوان از مشاوران و افراد باتجربه کمک گرفت.

دعاوی ملکی بر سر تصرف ملک

متصرف به کسی گفته میشود که ملکی را در اختیار دارد و امکان دارد این ملک برای او باشد و ممکن است متعلق به دیگری باشد.

دعوای تصرف عدوانی در بعد کیفری و در بعد حقوقی، از دعواهای بسیار رایج است. در این نوع دعاوی شما میتوانید از طریق کیفری و حقوقی نسبت به ادعای حق خود، دادخواست تنظیم کنید و آن را به دادگاه ارائه بدهید. گاهی بسیار ساده و بدون اتلاف وقت به موضوع رسیدگی میشود و گاهی نیز بسیار پیچیده و مشکل است و این بسته به انتخاب شما دارد که دعوا را چگونه طرح کنید.

دعاوی ملکی برای صورت مجلس تفکیکی

گاهی وقت ها دعاوی ملکی بر سر صورت مجلس تفکیکی بوجود می آید که این صورت مجلس بعد از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک داده می شود که بدون گواهی پایان کار این صورت مجلس داده نمیشود. صورت مجلس تفکیکی حدود واحدهای ساختمان و شماره گذاری ها و مساحت آن ها را مشخص می کند و به مالکیت خصوصی آنها ارتباطی ندارد. اگر کل ملک قبل از تفکیک برای یک نفر باشد کل قطعات آن ملک هم به یک نفر تعلق میگیرد و تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی گرفته شود مالکان مشاعی واحد مستقل و شش دانگی نخواهند. دراین صورت امکان دارد بین مالکان دعاوی ملکی پیش بیاید که با رسیدگیهای لازم و یا توافق  برطرف شود.

دعاوی ملکی حقوقی

امکان دارد دعاوی ملکی بر سر دعاوی حقوقی املاک باشد که گاهی برای الزام تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد، الزام اخذ پایان کار، تعدیل اجاره بها، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، تجویز انتقال منافع، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی و کلیه دعاوی مربوط به موقوفات عام و خاص همگی مربوط به دعاوی حقوقی املاک است.

گاهی وقت ها دعاوی بر سر ثبت اتفاق میافتد که در واقع جزئی از دعاوی حقوقی است و بسیار مهم است که به لحاظ قانونی در دستهای جداگانه قرار میگیرد و موضوعات متنوعی دارد. به عنوان مثال این نوع دعاوی بر سر ابطال سند رسمی، ابطال عملیات ثبتی یا کمیسیونهای ثبتی، افراز ملک، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال اجرائیه ثبتی، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرائی، ابطال عملیات اجرائی ثبت و… همه از مواردی هستند که  بارها اتفاق افتاده است و قانون به آنها رسیدگی کرده است.

دعاوی اجاره

یکی از مهمترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره وجود دارد تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است که با رعایت نکردن تاریخ تخلیه دعوای تخلیه را بوجود میآورد. اجاره نامه یک قرارداد موقتی است که به مدت یک سال اعتبار دارد و اگر از تاریخ آن بگذرد هیچ گونه اعتباری ندارد و قرارداد فسخ میشود و مستاجر وظیفه دارد در تاریخ مشخص شده خانه را تحویل دهد مگر اینکه میان موجر و مستاجر توافقی بر خلاف آن صورت گیرد.

برای تماس اینجا را لمس کنید. 09124629338