کمترین زمان برای طلاق توافقی

کوتاه ترین زمان برای طلاق توافقی:

اگر چه طلاق همواره از منظر خانواده های ایرانی امری زشت و ناپسند محسوب می شود اما در مواردی که زن و شوهر دیگر  خوشبختی و آرامش را در کنار یکدیگر احساس نمی کنند و خواهان جدایی و پیدا نمودن فرصت های بهتر هستند ، طلاق راه حل قانونی و منطقی جهت در پیش گرفتن مسیر زندگی جدید می باشد ، در این مقاله بر آن شدیم تا کمترین زمان طلاق توافقی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم

 

مدت زمان طالاق توافقی

در رابطه با کمترین زمان طلاق توافقی می توان عنوان نمود که طلاق توافقی نوعی از طلاق است که زن و شوهر با توافق بر سر مسائل مالی و غیر مالی مختلفی چون ؛ مهریه، اجرالمثل ، نفقه……. حضور یا عدم حضور در محضر و … به هر چه سریع تر انجام شدن حکم طلاق کمک می کنند ، از این رو در چنین طلاقی ، زوجین درگیری کمتری با هم دارند و همچنین با آرامش خاطر و آسودگی بیشتر به هدف خود خواهند رسید .

جهت انجام طلاق توافقی مراحلی باید طی شود که پس از پیمودن آنها ، می توان به صورت رسمی طلاق را ثبت نمود ، لذا پس از مکتوب نمودن توافقات انجام شده و امضاء کردن صورتجلسه ی توافقات توسط زوجین ، باید دادخواست طلاق از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ثبت گردد ، با ارسال دادخواست طلاق به دادگاه خانواده ، زوجین از سوی دادگاه به جلسات مشاوره خانواده ارجاع داده می شوند و با توجه به اینکه خود زوجین جهت انجام مراحل طلاق اقدام کرده باشند و یا وکلای آنها ، جلسات مشاوره با حضور زوجین و یا وکلای آنها انجام و نتیجه ی آن به دادگاه معکوس می گردد لذا با استناد به نظر مشاوره و صورتجلسه توافقات انجام شده ، رای عدم امکان سازش از سوی دادگاه که مجوز لازم برای قرائت صیغه طلاق می باشد ، صادر می گردد .

با صدور رای عدم امکان سازش ، زوجین به صورت حضوری یا وکلای آنها می تواند در محضر حاضر شده و صیغه طلاق جاری گردد و در شناسنامه ها درج و مهر شود .

طلاق توافقی

کمترین زمان طلاق توافقی زمانی محقق می گردد که زوجین انجام مراحل طلاق را به وکلای دادگستری بسپارند ، زیرا وکیل طلاق توافقی با اشراف بر مسائل و کلیه ی جزئیات حقوقی این نوع طلاق ، می تواند در کمترین زمان ممکن ، طلاق را به سرانجام برساند .

حساسیت و نحوه ی رسیدگی دادگاه شعبه ی مورد مراجعه ، مهارت وکیل در مسائل حقوقی ، میزان توافقات انجام شده میان زوجین ، نحوه ی ثبت دادخواست طلاق ، تاریخ ثبت دادخواست طلاق و … نیز در سرعت بخشیدن به انجام طلاق توافقی تاثیرگذار خواهد بود ، از این رو می توان گفت که زمان انجام طلاق توافقی ، از چند ساعت تا یک هفته متغیر خواهد بود .

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است