ارتباط مستقیم با مدیر مجموعه

مقالات

نفقه در دوران عقد

نفقه در دوران عقد

در این مقاله به توضیح کلی نفقه و میزان آن در دوران عقد پرداخته شده است.

جزئیات بیشتر
حبس تعزیری

حبس تعزیری

در این مقاله به توضیح کلی حبس تعزیری و موارد پرداخته شده است

جزئیات بیشتر
دفاع در قتل غیر عمد

دفاع در قتل غیر عمد

در این مقاله به توضیح کلی دفاع در قتل غیر عمد می پردازیم

جزئیات بیشتر
دریافت نفقه

دریافت نفقه

در این مقاله به توضیح جامع و کامل دریافت نفقه می پردازیم

جزئیات بیشتر
اجرت المثل زوجه

اجرت المثل زوجه

در این مقاله به برسی اجرت المثل زوجه و نقش آن در زندگی مشترک پرداخته شده است

جزئیات بیشتر
مال غیر منقول به عنوان مهریه

مال غیر منقول به عنوان مهریه

در این مقاله به برسی اموال غیر منقول از قبیل زمین ، آپارتمان و ... پرداخته شده است

جزئیات بیشتر
جرم چیست و مجرم کیست؟

جرم چیست و مجرم کیست؟

در این مقاله به برسی مواردی که جرم محسوب می شوند و مجرم پراخته شده است.

جزئیات بیشتر
جرایم خانواده

جرایم خانواده

در این مقاله به برسی انواع جرایمی که در خانواده ارتکاب می افتد می پردازیم.

جزئیات بیشتر
جرایم حقوقی و کیفری

جرایم حقوقی و کیفری

در این مقاله به برسی انواع جرایم حقوقی و کیفری می پردازیم .

جزئیات بیشتر
طرح شکایات کیفری

طرح شکایات کیفری

در این مقاله به برسی کلی طرح های شکایات کیفری می پردازیم

جزئیات بیشتر
جرایم کیفری

جرایم کیفری

در این مقاله به برسی کلی جرایم کیفری می پردازیم

جزئیات بیشتر
شرایط حق مسکن زوجه

شرایط حق مسکن زوجه

در این مقاله به برسی حق مسکن زوجه و مسائل حقوقی و جزئیات آن می پردازیم

جزئیات بیشتر
ارتکاب جرم

ارتکاب جرم

در این مقاله به برسی ارتکاب جرم می پردازیم

جزئیات بیشتر
کمترین زمان برای طلاق توافقی

کمترین زمان برای طلاق توافقی

در این مقاله به برسی کمترین زمان برای طلاق توافقی پرداخته ایم.

جزئیات بیشتر
درخواست طلاق توسط زن

درخواست طلاق توسط زن

در این مقاله به برسی مواردی که در آن زن میتواند درخواست طلاق دهد، پرداخته ایم.

جزئیات بیشتر