ارتباط مستقیم با مدیر مجموعه

دعاوی خانواده

درخواست وکیل و مشاوره حضوری

دعاوی خانواده

همگان می دانند که خانواده اصلی ترین شاکله هر جامعه ای است و جامعه پویا نتیجه وجود خانواده پویا می باشد.

در این میان، قانونگذار، نظر به اهمیت این تشکل مهم اجتماعی، بر آن شده است تا با تبیین حقوق و تکالیف افراد در خانواده، ضمن تعیین الزاماتی برای هر فرد،  وی را از حقوقی نیز منتفع گرداند تا به نوبه خود در تحکیم بنیان خانوادگی که نتیجتا منجر به تحکیم بنیان جامعه می گردد نقش آفرینی نموده باشد.

سوء برداشت افراد نسبت به حقوق و تکالیف خویش در هر موضوعی، می تواند زمینه ساز اختلاف گردد و اعضای خانواده نیز از این مورد مستثنا نمی باشند.

بطور مثال سوء برداشت نسبت به تکالیف پدر نسبت به فرزندان و حقوق پدر نسبت به ایشان و یا سوء برداشت در روابط بین زوجین.

برای حل این اختلافات، کارشناسان حقوقی اولا و بالذات و به دلیل اهمیت حفظ آرامش در خانواده،  ایجاد صلح و آرامش و اصلاح ذات البین در میان افراد خانواده را توصیه نموده اند، لیکن، اگر خود افراد نتوانند یا نخواهند که از این طریق اختلاف فیصله نماید، مراجعه به دادگاه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

البته برخی مسائل مربوط به خانواده نیز هیچ گاه یک دعوا به معنی الاخص  محسوب نشده و مثلا در مورد قبول حضانت فرزندان بی سرپرست، از آنجایی که دادگاه خانواده مرجع بررسی صلاحیت زوجین در قبول فرزند می باشد، یک الزام قانونی در مراجعه به دادگاه خواهیم داشت.

در نظام حقوقی ما، دادگاه های خانواده، بطور اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده تاسیس شده اند و لذا بحث رسیدگی قضایی به مسائل مربوط به خانواده از مهم ترین و در عین حال تخصصی ترین مباحث حقوقی است، چراکه همواره باید توجه نمود که ضمن تضمین حقوق طرفین، تا حدامکان نظام خانواده با فروپاشی مواجه نشود و اگر اینچنین شد، دست کم آثار مخرب آن کم تر دامنگیر اعضای خانواده شود.

گروه وکلای نویان، ضمن در اختیار داشتن دانش و تخصص وکلای دادگستری، در زمینه مسائل خانواده ، ضمن تلاش برای رفع اختلافات خانوادگی همواره جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده را  سرلوحه خویش قرارداده است  و تلاش می نماید تا در مورد مسائل خانواده، حقوق فردی موکلین و مراجعین خویش را بطور کامل تامین نماید.

اهم دعاوی مطروحه در این خصوص به شرح ذیل می باشد.

 

دعاوی زوج

 

دعاوی زوجه

 

دعاوی فرزندان

 

گروه وکلای نویان عدل

وقتی شما پرونده خود را به وکلای ما بسپارید، در واقع پرونده خویش را  نزد متخصصین امر که سعی در بدست آوردن بهترین نتیجه را دارند، مطرح نموده اید.

فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به : ×

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!