• اطلاعات پرونده
  • درخواست حکم برائت دادگاه کیفری 2 کرج
  • تاریخ دیماه 1398
  • موضوع پرونده توهین و ضرب و جرح
  • مکان استان البرز - کرج

مختصری از پرونده بالا ..

موضوع پرونده : توهین /  وضرب وجرح

دریافت حکم برائت برای موکل و عدم ایجاد سایقه کیفری برای ایشان که محصول زحمات کادر تخصصی نویان عدل بوده است و چنانچه برائت حاصل نمیشد  ایشان میبایست برای هر کدام از اتهمات چندین سال زندان را متحمل میشدند.دادگاه رسیدگی کننده به پرونده در تهران و کرج بوده و به دلیل اینکه موکل در کمپ ترک اعتیاد تهران بستری بود ولی محل جرم در کرج بنابراین در دو دادگاه کیفری تهران و کرج رسیدگی و حکم قطعی صادر گشت.کل مدت زمان رسیدگی به پرونده 7 ماه بطول انجامید و در کوتاهترین زمان ممکن در دیماه سال 98 اتمام و به نتیجه رسید.

  • اطلاعات پرونده
  • روابط موجر ومستاجر دادگاه کرج
  • تاریخ اردیبهشت 1398
  • موضوع پرونده فسخ قرارداد قبل از موعد
  • مکان استان البرز - کرج

مختصری از پرونده بالا ..

موضوع پرونده : روابط موجر و مستاجر

پرونده فوق نمونه ای از بسیار پرونده ای میباشد که تیم تخصصی نویان عدل توانسته با تکیه بردانش حقوقی و نظم حرفه ای خود آن را در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه منصفانه برساند و احقاق حقوق موکل نماید.در این پرونده مستاجر بعد از گذشت دوماه از تاریخ عقد قرارداد متوجه میشود که کیفیت و ماهیت مورد اجاره منطبق بر مفاد قرارداد نمیباشد لذا خواهان فسخ قرارداد و استرداد وجه قرض الحسنه قرارداد بوده است و در نهایت به نفع ایشان بدون مراجعت به دادگاه احقاق حقوق قانونی ایشان حاصل گشت.

برای تماس اینجا را لمس کنید. 09124629338